Umění je abstrakce

Obrazy, kresby, grafika, sochy Vladimír Boudník, Václav Boštík, Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Jan Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Miloš Urbásek, Karel Trinkewitz, Jiří Vaněk, Jaroslav Vožniak Abstraktní umění je styl moderního výtvarného umění postrádající konkrétní figury, objekty a detaily. V galerii Chodovská tvrz se představí výčet těch nejznámějších autorů, kteří ve své tvorbě dospěli k abstrakci. Byl to jejich celoživotní proces. Ve svých počátcích většinou prošli realistickým obdobím. Definovat abstraktní umění není snadné, jde o individuální a různorodý směr. Abstrakci můžeme rozdělit na dva hlavní proudy. V prvním případě díla vychází z linky, jako to vidíme u Zdeňka Sýkory, nebo ve druhém jde o vyabstrahovanou realitu, například pozdější dílo Josefa Šímy.

Umění je abstrakce2022-06-20T18:20:13+02:00

Tavík František Šimon: Listy z cesty kolem světa

Zasněžená Paříž, Londýn, New York, Praha, Tokio, Hongkong, Singapur to jsou náměty obrazů Tavíka Františka Šimona. Paříž a Praha byly nejvíce malovanými a milovanými městy tohoto grafika a malíře, který procestoval několik kontinentů a vystavoval v Londýně i New Yorku. Ve dvacátých letech podnikl cestu kolem světa. Své zážitky popsal ve své cestopisné knize Listy z cesty kolem světa, podle které je pojmenována celá výstava v Chodovské tvrzi. Šimonovy cesty v jistém smyslu pokračují dodnes, a to díky trvalému zahraničnímu zájmu o jeho obrazy.

Tavík František Šimon: Listy z cesty kolem světa2022-02-07T13:06:11+01:00

FOTOGRAFIE PRO VÁS: Rok 1989

Místo konání: pochozí zóna u metra Háje Šestá, poslední výstava projektu Fotografie pro vás, realizovaného Kulturním Jižním Městem o. p. s, městskou částí Praha 11 ve spolupráci se Svazem českých fotografů, z. s., a Národním archivem ČR. Snahou tohoto projektu je představit fotografii mimo galerie, ale zároveň ji oprostit od reklamní a agitační prázdnosti. Vystavené fotografie, pocházejí většinou ze sbírkového fondu Svazu českých fotografů zahrnujícího více než 12 tisíc fotografií současných i dřívějších autorů, profesionálů i amatérů, uloženého v Národním archivu ČR. Spojují neopakovatelnost zobrazené skutečnosti s osobním přístupem autorů, jejich hodnocením, prožitkem, emocemi. Pouhá paměť nestačí na rychlé přeměny a právě tady je fotografie ideálním pomocníkem, nástrojem, partnerem historie. Dokáže často zachytit, co by stálo mnoho slov. Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý obrazový příběh rozmanitosti života a postojů od historie po současnost. Fotografické svědectví této výstavy připomíná revoluční atmosféru roku 1989, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí. Tváře na fotografiích vyjadřují výjimečnost situace, naplnění dlouhodobých očekávání, uvolnění a sounáležitost. Hodnoty, které po letech bývají zapomínány. Fotografové zachytili hlavní aktéry revoluce, neznámé i známé osobnosti, ale především pro paměť budoucích generací vzrušení a nadšení okamžiku, náhle pocítěnou i zažitou volnost a svobodu, které je dobré si připomínat.

FOTOGRAFIE PRO VÁS: Rok 19892021-12-02T10:11:14+01:00

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady

 Max Švabinský byl jedním z nejvýznamnějších umělců dvacátého století. Na výstavě bude k vidění jeho rozsáhlé dílo z období symbolismu, secese, realismu a v neposlední řadě i to, které vzniklo během letního pobytu na Chodově v jeho posledních dvou dekádách života.

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady2021-11-22T13:44:20+01:00

Fotografie pro vás (Jak se žilo za normalizace)

Tato výstava se soustřeďuje na neuvěřitelnou dobu komunistické normalizace, snaží se složit mnoho pohledů na situace, které část současníků zažila, ale ti mladší je již znají jen z vyprávění, stejně jako životní styl generace svých rodičů a prarodičů. Fotografie ukazují, jak politická deformace souvisí s deformací stylu života, žebříčkem hodnot a naplněním povrchních přání. Poodkrývají nepojmenovaný rozpor mezi žitím doma a navenek, mezi přetvářkou a falešnými ideály a obyčejnou soudržností lidí vyznávajících jiné hodnoty. Připomíná se i občanský odpor proti normalizační totalitě.

Fotografie pro vás (Jak se žilo za normalizace)2021-10-29T20:41:08+02:00

Fotografie pro vás – Mezníky historie – rok 1968 a 1969

Čtvrtá výstava projektu Fotografie pro vás, realizovaného Kulturním Jižním Městem o.p.s , městskou částí Praha 11 ve spolupráci se Svazem českých fotografů, z.s., a Národním archivem ČR. Snahou tohoto projektu je představit fotografii mimo galerie, ale zároveň ji oprostit od reklamní a agitační prázdnosti.

Fotografie pro vás – Mezníky historie – rok 1968 a 19692021-09-23T10:02:26+02:00