Načítám Akce

František Gross patřil k našim nejvýraznějším malířským osobnostem 20. století. Narodil se v Nové Pace v roce 1909 a zemřel v roce 1985 v Praze.

Vystudoval UMPRUM a v roce 1942 byl jedním z předních zakladatelů Skupiny 42. Byl to malíř s neomylným výtvarným citem a nevyčerpatelnou tvarovou fantazií. Malíř města. Na jeho obrazech tím městem byla Praha. Objevoval ji, nacházel nepovšimnutá místa, nové pohledy, periferii. Měl vrozenou vnímavost ke krajině, jakýkoliv výtvarný záznam otevřeného prostoru považoval za krajinu. Dovedl souběžně užít různých výtvarných prostředků v rozpětí od konkrétnosti k abstrakci. Měl schopnost umělecky podněcovat jako inspirující osobnost pro současníky, Skupinu 42  i mladší umělce, kteří k němu našli bezprostřední vztah.

Nechte se též tímto jedinečným umělcem inspirovat a přijďte se podívat na jeho výjimečnou výstavu. 

Kurátorka výstavy Mgr. Pavla Vaňková