Načítám Akce

Přednáška přinese pokus o objasnění role technik vyrovnávání s náročnými životními situacemi, přeskokové aktivity (Troisi 2002) a teorie hendikepu (Zahavi 1975)  v umělecké a vědecké tvorbě těžce nemocných, trpících a stresovaných jedinců, kteří za sebou navzdory tomu zanechali významná díla.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., patří mezi absolutní špičku v oboru psychiatrie nejen u nás, ale i v zahraničí. Do r. 2021 byl ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, kde nadále pracuje ve své praxi a výzkumu. Je autorem řady odborných publikací, jako jsou např. Neuroendokrinologie  v psychiatrii,  Klasifikace sexuálních poruch; podílel se na tvorbě řady učebnic a studijních materiálů. Je profesorem na Klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ. Cyril Höschl získal u nás i ve světě mnohá odborná ocenění, mezi něž patří i Historická medaile UK za zásluhy o psychiatrii, lékařskou fakultu a univerzitu – nebo  Kraepelin-Alzheimer-Medal (Mnichov) za vynikající práci v psychiatrickém výzkumu a péči. Prof. Höschl je častým hostem televizního i rozhlasového vysílání, velmi populárním se stal cyklus ČT Záhady duše, ve kterém se podrobně zaobíral jednotlivými poruchami a duševními nemocemi člověka.