Načítám Akce

Prodejní výstava světoznámého malíře, grafika a sochaře Victora Vasarelyho (1906 –1997) nabídne k vidění vedle obrazů i jeho méně známé práce v médiu grafiky.

Svou rozsáhlou tvorbou je Vasarely považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů Op–Artu a kinetického umění. Jeho výtvarný styl geometrické abstrakce, zaměřené na využívání optického klamu, se stal světovým fenoménem a z velké části ovlivnil například i reklamu, propagaci, dekorativní umění, módu či architekturu. Optická iluze, dojem prostoru či pohybu, hra s vizuálním vnímáním diváka. Tak lze stručně charakterizovat jeho díla. Vasarely pracoval s různými materiály avšak za použití jen minimálního počtu forem a barev. Ve své tvorbě nepoužíval žádnou počítačovou grafiku, nýbrž vše s matematickou přesností maloval a kreslil vlastnoručně. Mimo jiné i tím se jeho díla stávají neopakovatelnými a naprosto ojedinělými. Jeho práce tvoří nedílnou součást stálých sbírek umění takových institucí, jako jsou galerie Tate v Londýně, Institut umění v Chicagu, Sbírka Peggy Guggenheim v Benátkách a další.

 

Komentovaná prohlídka 11. 6. 2020 od 18 hod. Vstupné na výstavu i prohlídku: 60/30 Kč.

Pozn. Výstava TG Masaryk ve výtvarném umění 1899-1948 se přesouvá na měsíc září (9. 9. – 1. 11. 2020).